Disc Filter (ดิสก์ฟิลเตอร์) สำหรับงานกรองน้ำสระว่ายน้ำ

Disc Filter เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการกรอง มีขนาดเล็ก แต่สามารถกรองน้ำที่ต้องการบำบัดได้

Share

หมวดหมู่ : Filtration

Share

Disc Filter เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการกรอง มีขนาดเล็ก แต่สามารถกรองน้ำที่ต้องการบำบัดได้เป็นจำนวนมากขึ้นกับจำนวนโมดูล และ ผู้ใช้งานสามารถเลือกค่าความละเอียดในการกรองได้ เช่น 10 ไมครอน , 20 ไมครอน ถึง100 ไมครอน เหมาะสำหรับงานกรองสะว่ายน้ำ หรืองานกรองที่ต้องการใช้น้ำหมุนเวียนในปริมาณมาก เช่น การนำน้ำใน Cooling Tower,Boiler กลับมาใช้
Powered by MakeWebEasy.com