ท่อส่งโล่ง เชื้อลด หมดตะกรัน รันระบบยาว ต้อง Soundronic สารส้มขุ่นผง 16% (Aluminium Sulphate 16 %) - Welkinchemi

สารส้มขุ่นผง 16% (Aluminium Sulphate 16 %)

คุณสมบัติสินค้า:

สารส้ม (Aluminium Sulfate)  เป็นเกลือเคมีประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นผลึก หรือก้อนสีขาวใสออกขุ่นเล็กน้อย มีรสเปรี้ยวฝาด ไม่มีกลิ่น คงทนต่อสภาวะแวดล้อม ละลายน้้าได้ดี

Share

Share

สารส้ม (Aluminium Sulfate)  เป็นเกลือเคมีประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นผลึก หรือก้อนสีขาวใสออกขุ่นเล็กน้อย มีรสเปรี้ยวฝาด ไม่มีกลิ่น คงทนต่อสภาวะแวดล้อม ละลายน้้าได้ดี เมื่อละลายน้้าจะท้าให้น้้ามีค่า pH ลดลงมีสภาพเป็นกรด ปลอดภัย ต่อการสัมผัสและสุขภาพ จึงนิยมใช้บำบัดน้้าในครัวเรือน หรือแหล่งจ่ายน้้าทั่วไป ซึ่งมักใช้ร่วมกับสารเคมีชนิดอื่น เช่น แอนไอออนิคโพลิเมอร์ โดยการลดประจุของสารแขวนลอยขนาดเล็ก ด้วยการให้ประจุลบของ SO4 2- เมื่อมีการละลาย และแตกตัวในน้้า ท้าให้สารแขวนลอยเกาะกันเป็นก้อนขนาดใหญ่ขึ้น จนเกิดการตกตะกอนในที่สุด
Powered by MakeWebEasy.com