ท่อส่งโล่ง เชื้อลด หมดตะกรัน รันระบบยาว ต้อง Soundronic Membrane Bio Reactor (MBR) -water recycling system - Welkinchemi

Membrane Bio Reactor (MBR) -water recycling system

คุณสมบัติสินค้า:

นวัตกรรมในการบำบัดน้ำเสียแบบ Biological Treatment + Membrane Filtration สำหรับน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียอุตสาหกรรมโดยใช้การเลี้ยงตะกอนจุลชีพในถังเติมอากาศ ร่วมกับการกรองด้วย Membrane โดยการตัดขั้นตอนการตกตะกอน ออกไป

Share

Share

ข้อดีของระบบ MBR เหนือกว่า Conventional Waste Water Treatmet คือ

  1. Space Saving กรณีโรงงาน หรืออาคารมีความต้องการบำบัดน้ำเสียเพิ่มขึ้น แต่ไม่สามารถขยายพื้นที่ในการสร้างบ่อบำบัดได้ 
  2. Improved Water Quality น้ำออกจาก MBR ค่าความขุ่น < 5 NTU 
  3. Ease of Maintenance ดูแลรักษาง่าย และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 


Powered by MakeWebEasy.com