เครื่องเตรียมสารละลายโพลีเมอร์แบบอัตโนมัติ

ในการเตรียมสารละลายโพลีเมอร์ ไม่ว่าจะเป็น Anionic Polymer หรือ Cationic Polymer ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้เวลาในการ ผสมสารเคมีเป็นระยะเวลานาน และการเตรียมด้วยคน

Share

Share

ในการเตรียมสารละลายโพลีเมอร์ ไม่ว่าจะเป็น Anionic Polymer หรือ Cationic Polymer ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้เวลาในการ ผสมสารเคมีเป็นระยะเวลานาน และการเตรียมด้วยคน อาจเกิดข้อผิดพลาด หรือสารละลายหมดไม่มีเหลือใช้ และต้องเตรียมใหม่ ซึ่งใช้ระยะเวลานานกว่าสารจะละลายกับน้ำ เครื่องเตรียมโพลีเมอร์แบบอัตโนมัติจะช่วยให้เจ้าหน้าที่หน้างานสามารถทำงานได้อย่าง สะดวก และไม่ต้องให้บุคลากรมาคอยเฝ้า,ต้องตักเคมี,เทผสมเอง เครื่องเตรียมโพลีเมอร์จะทำหน้าที่นี้ให้เองโดยอัตโนมัติ

prepared polymers are used as a mean to remove particles in order to achieve coagulation and flocculation in both municipal and industrial water treatment. Polymers are also useful within sludge dewatering applications. In the pre-treatment area, an efficient solution for liquid polymer preparation for flocculation. It consists of a fully automatic preparation system, used to produce a polymer solution through efficient mixing of liquid concentrated polyelectrolyte with water.

​The machine fully automated liquid polymer preparation unit has several advantages:

  • minimal size
  • no need of digging
  • perfect preparation of the solution
  • reliability of the equipment
  • easy installation and start-up
  • maximum efficiency and minimal operator workload and product waste


Powered by MakeWebEasy.com