Antifoam / Defoamer (สารเคมีลดฟอง)

สารลดฟอง หรือสารป้องกันการเกิดฟอง คือสารเคมีปรุงแต่งชนิดหนึ่งที่สามารถลดหรือขัดขวางการเกิดฟอง ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีของเหลวมาเกี่ยวข้อง นิยามของคำว่าสารป้องกันฟอง (Antifoam) หรือสารลดฟอง (Defoamer) นั้น ในบางครั้งมีการใช้สลับไปมาอยู่บ่อย ๆ

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : Special Chemical Product

Share

รายละเอียดสินค้า

สารลดฟอง หรือสารป้องกันการเกิดฟอง คือสารเคมีปรุงแต่งชนิดหนึ่งที่สามารถลดหรือขัดขวางการเกิดฟอง ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีของเหลวมาเกี่ยวข้อง นิยามของคำว่าสารป้องกันฟอง (Antifoam) หรือสารลดฟอง (Defoamer) นั้น ในบางครั้งมีการใช้สลับไปมาอยู่บ่อย ๆ
สารลดฟองนั้นปรกติถูกใช้ในขั้นตอนของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความเร็วในการผลิตและลดปัญหาในด้านต่าง ๆ สารลดฟองนั้นสามารถกำจัดปัญหาของฟอง ที่พื้นผิวของของเหลวนั้น ๆ หรือ กำจัดฟองอากาศที่ถูกอัดหรือเก็บอยู่ ภายในมวลของเหลว นั้นเอง มีสารเคมีหลายตำรับมากมายที่สามารถนำมาใช้ในการกำจัดฟองนี้ได้

​โดยปกติ สารลดฟองนั้นไม่ละลายในตัวกลางที่ก่อให้เกิดฟอง แต่ตัวมันเองจะมีคุณสมบัติที่ผิวสัมผัสนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี คุณสมบัติที่สำคัญของสารลดฟองที่ดีคือต้องมีความหนืดต่ำ และสามารถกระจายตัวได้อย่างรวดเร็ว บนพื้นผิวของสารที่เกิดฟองอยู่ สารลดฟองนั้นต้องมีความสามารถในการจัดที่พื้นผิวระหว่างของเหลว และอากาศ ได้อย่างดีและในขณะเดียวกัน พอจับที่ผิวสัมผัสแล้วตัวมันเองต้องไปทำลายความคงตัวของชั้นผิวของฟองนั้น ๆ ด้วย ซึ่งด้วยปัจจัยตรงนี้ส่งผลให้ฟองอากาศเกิดการแตกตัวขึ้นและทำลายพื้นผิวของฟองส่วนใหญ่ได้ ในขณะเดียวกันสารลดฟองจะไปเร่งให้ฟองอากาศที่ถูกกักเก็บไว้ในสื่อนั้น ๆ รวมตัวกันได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น ทำให้เกิดเป็นฟองอากาศขนาดใหญ่ และสามารถเคลื่อนตัวมาสู่ผิวหน้าของของเหลวนั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

การประยุกต์ใช้งาน

  • สารซักฟอก สารลดฟองนั้นจะถูกเติมลงในสารซักฟอกบางชนิดเพื่อ ทำการลดฟองที่อาจก่อให้เกิด ผลในการซักล้างที่ลดลง ยกตัวอย่างเช่น สารที่ใช้ล้างจานนั้น ต้องมีฟองน้อยสำหรับเครื่องล้างจาน เพื่อที่จะให้มันทำงานอย่างเหมาะสม
  • อาหาร เมื่อใช้สารลดฟองเป็นองค์ประกอบในอาหารนั้น สารลดฟองจะถูกใช้เพื่อลดปริมาณน้ำหรือฟองในขั้นตอนการเตรียม หรือการเสิร์ฟ สารลดฟองต่าง ๆ นั้นถูกใส่ลงในอาหารหลาย ๆ ชนิดด้วยกัน เช่น ไดเอทเป็ปซี่ ไดเอทโค๊ก สไปรท์ หรือไก่ทอด สารลดฟองในอาหารมักจะอยู่ในกลุ่มของโพลีได้เมทธิลไซลอกเซน (ซิลิโคน) การใส่น้ำมันซิลิโคนลงใน น้ำมันปรุงอาหาร เพื่อใช้ในการป้องการการเกิดฟอง จากการทอดอาหาร
  • อุตสาหกรรมทั่ว ๆ ไป สารลดฟองถูกใช้ในอุตสาหกรรมทั่ว ๆ ไป และผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น เยื่อไม้ กระดาษ สี การบำบัดน้ำเสีย การผลิตอาหาร การขุดเจาะน้ำมัน เครื่องมือเครื่องจักร เครื่องจักรที่ใช้ตัดน้ำมัน หรือเครื่องไฮโดรลิกซ์ อุตสาหกรรมยา สารลดฟองในอุตสาหกรรมยาส่วนใหญ่ถูำกใช้กันเพื่อการรักษาอาการท้องอืด สารลดฟองใน- อุตสาหกรรมยา เรียกอีกชื่อว่า ไซเมทิโคน ซึ่งเป็น สารออกฤทธิ์หลักในยา เช่น มาล็อกซ์ ไมแลนต้า แก๊ซเอ็กซ์

สินค้าเกี่ยวข้อง

Decolor Agent เป็นเคมีที่ใช้ในการลดสีที่ใช้ในโรงงานฟอกย้อม ผลิตหมึก เป็นต้น

PAC เป็นชื่อทางการค้าของสารโพลีอลูมินัมคลอไรด์ (Poly Aluminum Chloride) ซึ่งเป็นเกลือสังเคราะห์ของอลูมินัมคลอไรด์

Aluminum Chlorohydrate Solution เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของสารเร่งการตกตะกอน ซึ่งมีความเข้มข้นสูง

HydroPAC เป็นชื่อทางการค้าของ PAC น้ำความเข้มข้น 10% สามารถใช้งานแทนสารส้มน้ำได้ และประหยัดกว่าการใช้งานสารส้ม

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com