ท่อส่งโล่ง เชื้อลด หมดตะกรัน รันระบบยาว ต้อง Soundronic เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ แบบทุ่นโดนัท มอเตอร์รอบเร็ว ประหยัดไฟได้มากกว่า ,ได้ค่า DO สูง,ลดกลิ่นเน่าเหม็น - welkinchemi

เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ แบบทุ่นโดนัท มอเตอร์รอบเร็ว ประหยัดไฟได้มากกว่า ,ได้ค่า DO สูง,ลดกลิ่นเน่าเหม็น

คุณสมบัติสินค้า:

เครื่องเติมอากาศ (Surface Aerator) แบบทุ่นโดนัท มอเตอร์รอบเร็ว หลักการทำงานของเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ( SURFACE AERATOR) นั้นจะเป็นการดึงน้ำจากก้นบ่อ ซึ่งก่อนการบำบัด สภาพน้ำจะอยู่ในสภาวะที่นิ่งและทับถมหนาแน่นด้วยสารแขวนลอยหรือตะกอนชนิดต่างๆในที่ ที่ปริมาณออกซิเจนน้อยมากถึงไม่มี คือต้นเหตุที่ทำให้เกิดของการเน่าเสียส่งกลิ่น หลังจากมีการใช้เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ( SURFACE AERATOR) เข้าช่วยในการผสมอากาศ จากการกวนและจ้วงน้ำจากข้างล่างขึ้นมาลอยเหนือผิวน้ำเพื่อผสมกับอากาศและวนลงไปข้างล่าง ทำให้คุณภาพน้ำอยู่ในสภาวะปกติ และช่วยให้กลิ่นเหม็นเน่าหายไปในที่สุด; ทีมงานเวลกิ้นฯ มีประสบการณ์ในการบำบัดน้ำเสียโดยใช้การเติมอากาศมากกว่า 10ปี พร้อมมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา และออกแบบ ให้เหมาะสมกับพื้นที่บ่อเก็บน้ำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือ ค่าDO ในปริมาณที่เหมาะสม และช่วยลดค่าพลังงานไฟฟ้า เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่อาศัยโดยรอบ

Share

Share

ปัญหาน้ำเน่าเสีย อาจกล่าวได้ว่าเกิดจากการที่ในแหล่งน้ำนั้นมีสารอินทรีย์อยู่ในปริมาณสูง เมื่อเกิดการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ จึงส่งผลให้ออกซิเจนในน้ำมีปริมาณลดลง และในที่สุดอาจก่อให้เกิดสภาวะไร้อากาศซึ่งส่งกลิ่นเหม็น และส่งผลเสียต่อสัตว์น้ำต่าง ๆ ค่าการละลายออกซิเจน(Dissolved Oxygen) นับเป็นพารามิเตอร์หนึ่งที่สามารถบ่งบอกคุณภาพน้ำได้ โดยแหล่งน้ำที่สะอาด ไม่เน่าเสียโดยทั่วไปจะมีค่าการละลายออกซิเจน(Dissolved Oxygen หรือ DO)ประมาณ 3-7 มิลลิกรัมต่อลิตร; ส่วนน้ำเสียจะมีค่า DO < 3 

รับชมคลิปแสดงการทำงานของเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ คลิปแสดงการทำงานเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ 

(** เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบทุ่นโดนัท มอเตอร์รอบเร็ว ดังในคลิป มีขนาด 7.5hp , ขณะทีเครื่องเติมอากาศที่ใช้อยู่เดิมมีขนาด 20hp ,จะเห็นว่ากลไกการตีน้ำและ ผสมอากาศให้เข้ากันของเครื่องแบบทุ่นโดนัท ทำได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด, และประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่า 50%  ,และให้ค่า DO สูงถึง 2.0-2.3) 

หากองค์กรของท่านมีเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำขนาดใหญ๋ เช่น 45แรงม้า, 75แรงม้า หรือ 100 แรงม้า  ใบตีน้ำเป็นแบบลูกข่าง ,เราแนะนำให้ท่านพิจารณาเปลี่ยนมาใช้เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบทุ่นโดนัทซึ่งใช้มอเตอร์รอบเร็ว  ,ท่านจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีนัยยะ  และระยะเวลาในการคืนทุนใช้เวลาน้อยมาก(ROI สูง) ,รวมทั้ง คุณภาพน้ำในระหว่างการบำบัดจะมีคุณภาพดีขึ้นอย่างชัดเจน หากแต่เดิมองค์กรของท่านใช้เครื่องเติมอากาศ กำลังวัตต์รวม 100KW-> ปรับลดลงเหลือ 75KW, จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 630,000บาท ต่อปี 

Powered by MakeWebEasy.com