ท่อส่งโล่ง เชื้อลด หมดตะกรัน รันระบบยาว ต้อง Soundronic Turbidity Meter /pH Meter - Welkinchemi

Turbidity Meter /pH Meter

คุณสมบัติสินค้า:

เรามีอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัิตการ และใช้หน้างาน เช่น เครื่องวัดค่า pH, เครื่องวัดค่าความขุ่น (Turbidity Meter) ,เครื่องวัดค่า Conductivity, เครื่องวัดค่า DO หลากหลายยี่ห้อ เช่น Eutech, Mettler เป็นต้น 

Share

Share

Turbidity Meter ยี่ห้อ Eutech TN100
Features -• Full range lab-accurate results with 4-point push-button calibration – no need to follow sequential order during calibration •- Rapid meter response requires only 6 seconds for full-step change •- 1200 tests on a single set of AAA batteries with advanced power management design -• Lightweight, waterproof to IP67 standard & floats on water •- US EPA-approved non-formazin standards – more stable and easier to use •- Comes complete in sturdy carry kit with calibration standards, cuvettes, batteries & instruction manual

pH Meter ยี่ห้อ Eutech pH2700
Features -• Up to 6-point calibration with auto-buffer recognition •- Quick, easy electrode diagnosis with multiple pH slopes and offset display •- Non-volatile memory holds up to 500 data points – time and date-stamped for GLP compliance •- Comprehensive self-diagnostic messages that makes troubleshooting a breeze •- Cal-due alarm – no more out-dated calibrations! •- Auto-logging function for convenient continuous monitoring -• Password protection for setup and calibration
Powered by MakeWebEasy.com