บริการให้คำปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย, ให้เช่าเครื่องรีดตะกอน screw press , เปลี่ยนจาก Root Blower เป็น Turbo Blower เพื่อลดค่าไฟฟ้า PRODUCT LIST-WK - welkinchemi
 
Product List - WELKIN
 

                                                                  Coagulant ( สารตกตะกอน )                                                              
ชื่อสินค้า

หน่วยบรรจุ

แหล่งผลิต

Poly Aluminum Chloride group

แพคน้ำ 10 % (Poly Aluminum Chloride 10 %)25 Kgs. / Drum / Bulk / Tank carLocal
แพคผง 30 % (Poly Aluminum Chloride 30 %)25 Kgs. / BagLocal
POWER PAC25 Kgs. / Drum / Bulk / Tank carLocal
M-PAX    25  Kgs. / Drum / Bulk / Tank car Local
Aluminum Chlorohydrate group (ACH)

POLY FLOC - L10025 Kgs. / Drum / Bulk / Tank carLocal
POLY FLOC - L20025 Kgs. / Drum / Bulk / Tank carLocal
POLY FLOC - L30025 Kgs. / Drum / Bulk / Tank carLocal
Aluminium Sulphate group   
สารส้มน้ำ 8% (Aluminium Sulphate 8 %)25 Kgs. / Drum / Bulk / Tank carLocal
สารส้มผง/ก้อน 16% (Aluminium Sulphate 16 %)25 Kgs. / BagLocal
Aluminium Compound group  
WELCLEAR25 Kgs. / Drum / Bulk / Tank carLocal
WELCLEAN25 Kgs. / Drum / Bulk / Tank carLocal
Iron Group   
เฟอร์ริคคลอไรด์ 40, 46% (Ferric Chloride 40, 46 %)25, 30 Kgs. / Drum / Tank CarLocal
เฟอรัสซัลเฟต (Ferrous Sulphate)25 Kgs. / DrumLocal
   

                                                                  Flocculant ( สารเร่งการตกตะกอน )                                                      

ชื่อสินค้า

หน่วยบรรจุ

แหล่งผลิต

Polymer group  
โพลีเมอร์ (Anion Polymer)15 Kgs. / BagJapan
โพลีเมอร์ (Cationic Polymer)15 Kgs. / BagJapan
   

                                                                 Water Decoloring Agent ( สารลดสี )                                                     

ชื่อสินค้า

หน่วยบรรจุ

แหล่งผลิต

สารลดสี ( Water Decoloring Agent )25 Kgs. / DrumChina
   

                                                                        Filtration media (Resin)                                                            

ชื่อสินค้า

หน่วยบรรจุ

แหล่งผลิต

Strong Acid Cation Exchange Resin25 Liter / BagJapan
Strong Base Anion Exchange Resin25 Liter / BagJapan
Super Gel Strong Base Anion Resin25 Liter / BagJapan
Anthracite30 Liter / BagLocal
Sand30 Liter / BagLocal
Activated Carbon25 Kgs. / BagLocal
   

                                                      Antifoam / Defoamer ( สารลดฟองและป้องกันการเกิดฟอง )                                      

ชื่อสินค้า

หน่วยบรรจุ

แหล่งผลิต

Antifoam Group  
Antifoam A-1130 Kgs. / Drum / BulkLocal
Antifoam 460D25 Kgs. / Drum / BulkLocal
Defoamer 74425 Kgs. / Drum / BulkLocal
ZI-CHEM 1510 ( Food Grade )25 Liter / DrumSwitzerland
   

                                                                  Basic Chemical ( สารเคมีพื้นฐาน )                                                      

ชื่อสินค้า

หน่วยบรรจุ

แหล่งผลิต

Acid group   
กรดกำมะถัน 20%, 50%, 70%, 98%  ( Sulfuric Acid 20%, 50%, 70%, 98% )25 Kgs. / Drum / Bulk / Tank carLocal
กรดเกลือ 35% (Hydrochloric Acid 35 %)25 Kgs. / Drum / Tank carLocal
กรดส้ม (Acetic Acid)25 Kgs. / DrumLocal
กรดมะนาว (Citric Acid monohydrate & anhydrous)25 Kgs. / BagLocal
ฟอสฟอริค แอซิค 85% (Phosphoric Acid 85 %)25 Kgs. / DrumLocal
กรดไนตริก 68 % (Nitric Acid 68 %)25, 35 Kgs. / DrumKorea
โซดาไฟน้ำ 32 ,50 % (Caustic Soda Solution 32, 50 %)25,30 Kgs. / Drum / Tank carLocal
โซดาไฟเกล็ด 98% (Caustic Soda Flake 98 %)25 Kgs. / BagChina / Asahi
โซดาแอช (Sodium Carbonate Light)40 Kgs. / BagChina / Korea
โซดาแอชไรท์เรดไทรแองเกิล (light red triangle)40 Kgs. / BagChina
ปูนขาว (Calcium Hydroxide)20 ,25 Kgs. / BagLocal
โซเดียมไบคาร์บอเนต หรือโซดาเย็น (Sodium Bicarbonate)25 Kgs. / BagChina / Japan
   

                                                                  DISINFECTION  (สำหรับฆ่าเชื้อ)                                                             

ชื่อสินค้า

หน่วยบรรจุ

แหล่งผลิต

คลอรีนน้ำ 10% (Sodium Hypochlorite 10 %)25 Kgs. / Drum / Bulk / Tank carLocal
คลอรีนผง 65% (Calcium Hypochlorite 65 %)50 Kgs. / DrumChina / Asahi
คลอรีนก้อน 90% (Trichloroisocyanuric acid 90%) TCCA50 Kgs. / DrumChina
คลอรีนไดออกไซด์ (Chlorine Dioxide)* as your requestLocal
ด่างทับทิม (Potassium Permanganate)50 Kgs. / DrumLocal
ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide)30 Kgs. / DrumLocal
โซเดียมเมทต้าไบซัลไฟท์ (Sodium Metabisulphite)25 Kgs. / BagLocal / China
Sodium Trimetaphosphate (STMP)25 Kgs. / BagChina
   

                                                                            Etc ( อื่นๆ )                                                                        

ชื่อสินค้า

หน่วยบรรจุ

แหล่งผลิต

แคลเซียมคลอไรด์ 74,75 % (Calcium Chloride ,Flake 74, 75 %)25 Kgs. / BagLocal
Potassium Carbonate25 Kgs. / BagChina
แอมโมเนียมคลอไรด์ (Ammonium Chloride)25 Kgs. / BagChina / Japan
โซเดียมซัลเฟต (Sodium Sulphate)25 Kgs. / Bag or 50 Kgs. / BagLocal / China
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (Diammonium phosphate)25 Kgs. / BagChina
โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต (Sodium Tripolyphosphate / STPP)20, 25 Kgs. / BagLocal / China
โซเดียมไตรเมตาฟอสเฟต (Sodium Trimetaphosphate/STMP)25 Kgs. / BagChina
เกลือรีไฟน์ 97.5 % (Sodium Chloride 97.5 %)25, 50 Kgs. / BagLocal
   

                                                                          Equipment                                                                          

ชื่อสินค้า

หน่วยบรรจุ

แหล่งผลิต

Water / Chemical Stock Tank (ถัง PE สำหรับบรรจุสารเคมีหรือน้ำ)50 - 15,000 LiterLocal
Mixing /Agitator (มอเตอร์ใบกวน)Made to orderLocal
Chemical Dosing Pump ( ปั้มจ่ายเคมีทุกประเภท )-USA
Polymer Preparation Machine (เครื่องเตรียมโพลีเมอร์)-Local
Screw Press Machine (เครื่องรีดตะกอน) - Local
Jar Test (เครื่องทดสอบการตกตะกอน)-Italy / Thailand
   

                                                            Water System & Water Filtration System                                                   

ชื่อสินค้าหน่วยบรรจุแหล่งผลิต
ระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ
ระบบกำจัดมลพิษแบบแพร่กระจ่าย-USA / UK
ระบบกำจัดมลพิษแบบควบคุมไม่ให้แพร่กระจาย/กำจัดเฉพาะที่-USA / UK
ระบบกำจัดมลพิษแบบเป็นตู้-USA / UK
 
การวิเคราะห์ระบบน้ำและสิ่งแวดล้อม
Seal Analytical (Bran+Luebbe)-Germany
ADVANCED DISCRETE ANALYZER-USA
Thermo Scientific (Orion)-USA
KjelRoc, SoxRoc; OPSIS-Sweden
Hot Air Oven ; LTE-UK
Recirculating or Ductless Fume Hood Staftech-UK / Thailand
Chemical Storage Staftech-UK / Thailand
Fume Hood : Fourth Generation Labcaire-UK
Orion, pH Meter ; Themo Orion-USA
Easicult, Hygicult ; Orion Diagnostica-Finland
Dispenser 0.2 - 300 ml ; Fortuna-Germany
งานบริการ VALIDATE-Local
 
ผลิตภัณฑ์ทางเคมี (วิเคราะห์อาหาร)
Near Infirared Solution for the Dairy Industry ;-USA
Near Infrared Reflectance ; Unity-USA
KjelRoc, SoxRoc ; OPSIS-Sweden
Na/K Analyzer : MedicaCorp-USA
Multi Assay analyzer ; Analox-USA
MoisureBalance ; ADAM-UK
pH, ISE, Turbidity, Spectrophotometer ; Thermo Scientific (Orion)-USA
Hot Air Oven ; LTE-UK
Automatic Dryer/Washer ; BHT-Germany
Scientific Room / Building Air Cleaner ; Airflow System-USA
Data Logger ; Marathon Products, Inc.-USA
Dispenser 0.2-300 ml; Fortuner-Germany
Orion, pH Meter ; Themo Orion-USA
Easicult, Hygicult ; Orion Diagnostical-Finland
JAR TEST MACHINE-Italy / Thailand
pH METER-Singapore
TUBIDITY METER-Singapore / U.S.A
DO Meter-USA
เครื่อง BOD, COD และชุดทดสอบ-USA
 

                                                                           งานบริการ                                                                           

* Laboratory  Chemical  ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ เช่น  MERCK,  AJAX,  HANNA,  HACH,  EUTECH, TESTO, ITS, * Laboratory  Chemical  ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ เช่น  MERCK,  AJAX,  HANNA,  HACH,  EUTECH, TESTO, ITS,  PYREX, EBRO, OLYMPUS  เป็นต้น 
* อุปกรณ์และเครื่องแก้วต่าง ๆ สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี ( Lab Instruments )  
* รับเปลี่ยนถ่ายเรซิ่น และสารกรองในระบบทั้งหมด  พร้อมทั้งตรวจสอบติดตามผลคุณภาพน้ำหลังการเปลี่ยนถ่าย   
* ระบบ Softening Water System  ,ระบบ UF, ระบบ RO   
* ให้คำปรึกษาด้านคุณภาพและปัญหาต่างๆในระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำประปา ( Water System Consultant )  
* รับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในระบบน้ำเสีย - น้ำประปา ( Water Analysis )  
   
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้