ท่อส่งโล่ง เชื้อลด หมดตะกรัน รันระบบยาว ต้อง Soundronic Support engineer - Welkinchemi

ตำแหน่ง Support Engineer

Job Descriptions

 • วางแผนการให้บริการประจำเดือนแก่ลูกค้าเก่าอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลรายงานผลความคืบหน้าในการทำงาน
 • เข้าพบลูกค้าเพื่อทำ LAB วิเคราะห์คุณภาพน้ำ จัดทำรายงาน และสรุปงานให้กับลูกค้า เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
 • นำเสนอและให้คำแนะนำสินค้า  การบริการของบริษัท  และทดสอบประสิทธิภาพเคมีหน้างาน
 • ติดตามดูแลลูกค้าในส่วนของงานระบบเคมี และระบบบำบัดน้ำให้ลูกค้าในด้านเทคนิค
 • งานที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

 • เพศชาย  อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม , เคมี ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในด้านเบสิกเคมี และสามารถคำนวณค่าต่างๆ ได้
 • สามารถเดินทาง และพักค้างต่างจังหวัดได้ 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office, power point  และอินเตอร์เน็ตได้
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีระเบียบ มีไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
Powered by MakeWebEasy.com