สารส้มขุ่นผง 16% (Aluminium Sulphate 16 %)

สารส้ม (Aluminium Sulfate)  เป็นเกลือเคมีประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นผลึก หรือก้อนสีขาวใสออกขุ่นเล็กน้อย มีรสเปรี้ยวฝาด ไม่มีกลิ่น คงทนต่อสภาวะแวดล้อม ละลายน้้าได้ดี

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : Coagulant

Share

รายละเอียดสินค้า

สารส้ม (Aluminium Sulfate)  เป็นเกลือเคมีประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นผลึก หรือก้อนสีขาวใสออกขุ่นเล็กน้อย มีรสเปรี้ยวฝาด ไม่มีกลิ่น คงทนต่อสภาวะแวดล้อม ละลายน้้าได้ดี เมื่อละลายน้้าจะท้าให้น้้ามีค่า pH ลดลงมีสภาพเป็นกรด ปลอดภัย ต่อการสัมผัสและสุขภาพ จึงนิยมใช้บำบัดน้้าในครัวเรือน หรือแหล่งจ่ายน้้าทั่วไป ซึ่งมักใช้ร่วมกับสารเคมีชนิดอื่น เช่น แอนไอออนิคโพลิเมอร์ โดยการลดประจุของสารแขวนลอยขนาดเล็ก ด้วยการให้ประจุลบของ SO4 2- เมื่อมีการละลาย และแตกตัวในน้้า ท้าให้สารแขวนลอยเกาะกันเป็นก้อนขนาดใหญ่ขึ้น จนเกิดการตกตะกอนในที่สุด

สินค้าเกี่ยวข้อง

PAC เป็นชื่อทางการค้าของสารโพลีอลูมินัมคลอไรด์ (Poly Aluminum Chloride) ซึ่งเป็นเกลือสังเคราะห์ของอลูมินัมคลอไรด์

HydroPAC เป็นชื่อทางการค้าของ PAC น้ำความเข้มข้น 10% สามารถใช้งานแทนสารส้มน้ำได้ และประหยัดกว่าการใช้งานสารส้ม

M-PAX เป็นชื่อทางการค้าของสารโพลีอลูมินัมคลอไรด์ซึ่งเป็นเกลือ สังเคราะห์ของอลูมินัมคลอไรด์ (Modified PAC)

Aluminum Chlorohydrate Solution เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของสารเร่งการตกตะกอน ซึ่งมีความเข้มข้นสูง

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com