ท่อส่งโล่ง เชื้อลด หมดตะกรัน รันระบบยาว ต้อง Soundronic ระบบกรองน้ำ RO (Reverse Osmosis) - Welkinchemi

ระบบกรองน้ำ RO (Reverse Osmosis)

คุณสมบัติสินค้า:

ปัจจุบันระบบอาร์โอ (RO System) ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งประเทศในยุโรป อเมริกา หรือแม้แต่ในเอเชีย

Share

Share

REVERSE OSMOSIS (RO) เป็นการกรองรูปแบบหนึ่งซึ่งพัฒนาขึ้นราวปลาย 1950 ถึงช่วงต้น 1960 โดยในตอนแรกถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในงานการกำจัดเกลือ (desalination) ออกจากน้ำทะเลหรือน้ำกร่อย จากนั้นจึงมีการพัฒนาใช้ในหลายๆด้านมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการน้ำคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ประหยัดพลังงานและมลพิษต่ำ โดยในช่วงแรกนั้นเทคโนโลยีการผลิตเมมเบรนยังไม่ดีเหมือนทุกวันนี้ ต่อมาจึงค่อยมีการพัฒนาเพื่อให้เมมเบรนมีความสามารถสูงขึ้นและเหมาะสมกับงานเฉพาะด้านมากขึ้น และเพื่อความเข้าใจตรงกัน ต่อไปนี้เมื่อกล่าวถึง “เมมเบรน” จะหมายถึง RO membrane, “เกลือ” หมายถึงเกลือแร่ที่ละลายอยู่ในน้ำ

การกรองด้วยระบบ RO จัดได้ว่าเป็นการกรองที่ละเอียดที่สุดเท่าที่มีในปัจจุบัน โดยขนาดการกรองอยู่ประมาณ 0.0001 ไมครอน เมมเบรนสามารถกรองเกลือแร่ที่ละลายอยู่ในน้ำรวมถึงสารอินทรีย์ที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ ส่วนโมเลกุลของน้ำสามารถผ่านเมมเบรนได้อย่างอิสระ น้ำที่กรองผ่านเมมเบรนจึงมีไอออนหรือเกลือแร่ต่ำ ซึ่งอัตราการกำจัดไอออนออกโดยเมมเบรนนั้นทำได้ 95 – 99% โดยประมาณ ระบบกรอง RO มีการใช้งานอย่างกว้างขวางมาก เช่นการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลหรือน้ำกร่อย การผลิตน้ำเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การกรองน้ำเพื่อใช้ดื่มในบ้านที่พักอาศัย นอกจากนี้ยังมีการใช้งานผลิตน้ำบริสุทธิ์ป้อน boiler เช่นในอุตสาหกรรมพลังงาน หรือน้ำบริสุทธิ์ในอุตสาหกรรมผลิตยา และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเลกทรอนิคเป็นต้น

Powered by MakeWebEasy.com