ท่อส่งโล่ง เชื้อลด หมดตะกรัน รันระบบยาว ต้อง Soundronic เครื่องลดและป้องกันตะกรัน ยี่ห้อ Soundronic ช่วยแก้ปัญหาปั๊มสูบน้ำใบพัดติด, หัวกะโหลกตัน,วาล์วติด, ท่อส่งน้ำตัน - welkinchemi

เครื่องลดและป้องกันตะกรัน ยี่ห้อ Soundronic ช่วยแก้ปัญหาปั๊มสูบน้ำใบพัดติด, หัวกะโหลกตัน,วาล์วติด, ท่อส่งน้ำตัน

คุณสมบัติสินค้า:

Soundronic คืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคที่ทำงานด้วยการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnatic wave) และคลื่นเสียง (Sonic wave) ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อป้องกันการก่อตัวของหินปูนและสลายหินปูนเก่า ที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ตะกรัน” ทีมีในระบบท่อส่งน้ำ/ ท่อที่มีการใช้น้ำในการแลกเปลี่ยนความร้อน ไม่ว่าท่อนั้นจะเป็นวัสดุอะไร ไม่ว่าอยู่บนดิน หรือใต้ดิน Soundronic คือทางเลือกที่จะถูกนำมาช่วยจัดการกับปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด นั่นคือ การติดตั้งที่จุดเดียวครั้งเดียว (จำนวนจุดการติดตั้งขึ้นอยู่กับความยาวท่อ) แต่ควบคุมได้ตลอดเส้นทางน้ำไหลผ่าน และเราสามารถนำเทคนิคดังกล่าวมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดเชื้อแบคทีเรียในเส้นท่อ ถังเก็บ ปั๊ม รวมทั้งจุดต่างๆ ที่เชื้อสะสมได้ง่าย เมื่อท่อสะอาด เชื้อก็ไม่มีอาหาร เชื้อก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ , และท้ายที่สุด อุปกรณ์สามารถติดตั้งได้ในไลน์การผลิต โดยช่างผู้ชำนาญงาน วัตถุประสงค์หลักในการใช้เครื่อง Soundronic นอกจากการแก้ปัญหาตะกรันอย่างถาวรแล้ว คือ การลดใช้สารเคมีทั้งในกระบวนการ CIP และกระบวนการผลิต เพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม

แบรนด์ : Soundronic

Share

 
 
 Soundronic คืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคที่ทำงานด้วยการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnatic wave) และคลื่นเสียง (Sonic wave) ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อป้องกันการก่อตัวของหินปูนและสลายหินปูนเก่า ที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ตะกรัน” ทีมีในระบบท่อส่งน้ำ/ ท่อที่มีการใช้น้ำในการแลกเปลี่ยนความร้อน ไม่ว่าท่อนั้นจะเป็นวัสดุอะไร ไม่ว่าอยู่บนดิน หรือใต้ดิน

Soundronic คือทางเลือกที่จะถูกนำมาช่วยจัดการกับปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด  นั่นคือ การติดตั้งที่จุดเดียวครั้งเดียว (จำนวนจุดการติดตั้งขึ้นอยู่กับความยาวท่อ) แต่ควบคุมได้ตลอดเส้นทางน้ำไหลผ่าน  สะดวกในการติดตั้ง  และประหยัดเวลาในการดูแลรักษา
 
 
ตะกรัน ( Limescale) คือ กลุ่มแร่ธาตุที่มารวมตัวกันเป็นก้อนแข็งยึดเกาะตามผิวของอุปกรณ์ซึ่งมีความร้อน โดยปกติธาตุเหล่านี้จะละลายอยู่ในน้ำ เมื่อผ่านผิวของอุปกรณ์ที่มีความร้อน จะเกิดการเปลี่ยนสถานะก่อตัวยึดกันแน่นตามผิวของอุปกรณ์เกิดเป็นตะกรันแข็งขึ้นมา ทั้งนี้ตะกรันสามารถจำแนกออกได้หลายชนิด อาทิ ตะกรันแคลเซียม ( หินปูน ) , ตะกรันสนิมเหล็ก , ตะกรันเกลือ ฯลฯ

การเกิดของตะกรันตามผิวของท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ จะทำให้สิ้นเปลืองทั้งเวลา และ ประสิทธิภาพในการผลิต เนื่องจากต้องทำการบำรุงรักษา และกำจัดตะกรันออกไป หากนำมาคิดในแง่ของตัวเงิน การเสียโอกาสในการผลิตเป็นเวลานาน ทำให้องค์กรต้องสูญเสีย และจะคิดเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี  

โดยทั่วไปแล้ว จะใช้สารเคมีในการกำจัดตะกรันออกไป เช่น การใช้กรด และด่าง แต่การใช้สารเคมีนี้ก็จะไปก่อให้เกิดมลภาวะให้กับสภาพแวดล้อม เนื่องจาก ต้องกำจัดกรด และด่างเหล่านั้น  หรือการใช้แรงงานคนเพื่อตัดเชื่อมท่อ การแยงท่อ ล้วนเสียเวลา และสิ้นเปลืองค่าจ้างแรงงาน
 
 
 
 
คราบตะกรัน เกิดจากอะไร??

1.คราบตะกรันจากการตกผลึก (Crystallisation fouling) เกิดจากตกผลึกของสารละลายเกลือ กลุ่มหินปูนพวกเกลือแคลเซียม และแมกนีเซียม หรือซิลิก้า เช่น แคลเซียม และแมกนีเซียมคาร์บอเนต (CaCO3 และ MgCO3) จากความกระด้างของน้ำ (Hardness) การให้ความร้อนนำที่อุณหภูมิสูงกว่า45°C ถึง 55°C ทำให้คาร์บอเนตจะตกผลึก เกิดเป็นฟิล์มแน่น และพอกหนาขึ้นเรื่อยๆ

2.คราบตะกรันจากสารอินทรีย์ ที่เกิดจากอาหารโดยเฉพาะโปรตีน (protein) ซึ่งได้รับความร้อนสูงเกิดการตกตะกอนเนื่องจากการสูญเสียสภาพธรรมชาติ (protein denaturation) และคาร์โบไฮเดรท (carbohydrate) จับแน่นเป็นคราบ
 
3.คราบ ตะกรัน จากจุลินทรีย์ เกิดจากแบคทีเรีย (bacteria) ยีสต์ (yeast) หรือรา (mold) ที่สร้างเมือก เป็นฟิล์มเหนียวเกาะติดแน่นบนพื้นผิว หรือท่อ ซึ่งเรียกว่าไบโอฟิล์ม (biofilm)
 
 
ความเสียหายที่เกิดจากหินปูน
 
เมื่อก่อตัวเป็นหินปูนแล้ว ความเสียหายจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้งานนั้นๆ แต่ละอุตสาหกรรม ได้มีการเตรียมการป้องกันไว้เป็นอย่างดีซึ่งก็มีวิธีที่แก้ไขแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม.ยกตัวอย่างลักษณะปัญหาดังต่อไปนี้

1.ระบบท่อส่งน้ำเสีย จะเกิดการอุดตัน/ทำให้ขนาดท่อภายในเล็กลง เช่น จาก 8นิ้ว เหลือ 2 นิ้ว รวมทั้งปั๊มน้ำ วาล์ว ข้อต่อต่างๆ  ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการไหลของน้ำลดลง หากต้องการให้น้ำไหลมากขึ้น ต้องปรับปั๊มน้ำให้ทำงานหนักขึ้น ส่งผล  สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

2.ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน ชั้นของหินปูนจะสร้างตัวจนเป็นความหนาเพิ่มขึ้นจากภายในผิววัสดุนั้น ผลลัพธ์คือ การแลกเปลี่ยนความร้อนทำได้ยากขึ้นหรือช้าลงกว่าที่ระบบออกแบบไว้แต่เดิม หรือเข้าใจง่ายๆคือ คุณภาพการใช้งานลดลงไม่เหมือนช่วงที่เริ่มต้นใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น ตะกรันที่มีความหนาเพียง 0.5 มม. จะทำให้ต้องใช้พลังงานในการขับคอมเพรสเซอร์เพิ่มขึ้นถึง 18 % โดยประมาณ (จากบทความการปรับคุณภาพน้ำสำหรับระบบปรับอากาศ ของ ศ.ดร.วริทธ์  อึ๊งภากรณ์)
 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งานเครื่อง   Soundronic

1.ลดเวลาในเรื่อง CIP ในระบบท่อส่งน้ำ เนื่องจากท่อน้ำสะอาดจึงลดเรื่องเวลาในการบำรุงรักษา และการใช้สารเคมีทำความสะอาดท่อส่งน้ำ เพราะว่า เครื่อง Soundronic ทำความสะอาดผนังด้านในท่อส่งน้ำให้เรา ตลอด 24 ชั่วโมง  ยิ่งใช้น้ำมากเท่าไหร่ ระบบก็จะสะอาดมากเท่านั้น เพราะสิ่งสกปรก เช่น คราบหินปูนแคลเซี่ยม คราบไบโอฟลิม์ ตะไคร่น้ำ และสนิมจะหลุดออกง่ายดายด้วยเทคนิคที่เรียกว่า Skin effect

       ผลกระทบต่อผิวท่อ : กระแส AC ไหลไปตามท่อด้านนอก

           ๑) ลดกระแสไฟบนผนังท่อภายใน      

           ๒) ลดการกัดกร่อนของท่อเหล็ก  

           ๓) สร้างชั้น Magnetite(Fe3O4)  ขึ้นจากที่มีอยู่เดิม (เฉพาะวัสดุที่เป็นท่อเหล็ก)เพื่อลดการกัดกร่อน และป้องกันการกัดกร่อน

2.Soundronic  สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้องค์กรท่านได้อย่างคุ้มค่าแบบมีเหตุผล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับโรงงานที่มีมาตรฐาน  ISO 14001 ( ข้อกำหนดสากลสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)

3.ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบทำความเย็น และความร้อน ได้แก่ Chiller, Cooling tower, และหม้อต้มโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น

4.ลดการบำรุงรักษาระบบท่อน้ำ

5.ปราศจากสารเคมีในการใช้งานในการทำความสะอาดท่อ ปั้มน้ำ วาล์ว

6.ติดตั้งง่าย "add on“   ไม่มีการรื้อท่อ   บำรุงรักษาง่าย ไม่ซับซ้อน
 
 
 
ประโยชน์หลักของ Soundronic
 

1.  ป้องกันการสะสมหินปูนใหม่ในระบบท่อน้ำ  Limescale

2.  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกรองของระบบได้ 99 % Filter

3.  ทำลายแบคทีเรีย และ ตระไคร่น้ำ ได้ 99.99 % Bacteria

4.  ยับยั้งการกัดกร่อน และ ป้องกัน สนิมเหล็ก ได้ถึง 65 %
 
ท่านสามารถชมคลิปแนะนำการทำงานเครื่อง Soundronic ได้ที่ แนะนำประโยชน์เครื่อง Soundronic

 

 

 

ปัญหา: ปั๊มสูบน้ำ หัวกะโหลก วาล์ว ท่อส่งน้ำยาว 1,000-2,000เมตร เต็มไปด้วยตะกรัน, ท่อ HDPE ขนาด 10" เหลือขนาดท่อแค่ 4" ทำให้ได้ Flow น้ำน้อยลง ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน, ต้องหยุดระบบเพื่อบำรุงรักษา โดยการตัดท่อ และเปลี่ยนท่อ HDPE  และแซะตะกรันที่ใบพัด และเสื้อสูบ เป็นเวลาหลายวัน , ทีมงานได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหา โดยการติดตั้งอุปกรณ์ Soundronic เพื่อกำจัดตะกรันในระบบส่งน้ำ  ทำให้ลดงานบำรุงรักษาในส่วนนี้ได้ ประหยัดทั้งค่าท่อ ค่าแรง และไม่สูญเสียโอกาสในการผลิตPowered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้