ท่อส่งโล่ง เชื้อลด หมดตะกรัน รันระบบยาว ต้อง Soundronic งานระบบกำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในน้ำเสีย ด้วยอุปกรณ์ Soundronic - Welkinchemi

งานระบบกำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในน้ำเสีย ด้วยอุปกรณ์ Soundronic

คุณสมบัติสินค้า:

ปัญหาน้ำเสียจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น การแปรรูปมันสำปะหลัง อ้อย รวมทั้งการเลี้ยงปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์น้ำ ในน้ำเสียจะมีปริมาณไนโตรเจนสูง ทำให้เกิดภาวะ Algae bloom หรือ การเพิ่มปริมาณของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน เป็นจำนวนมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่สะสมไว้มากเรื่อยๆ เนื่องจากไม่สามารถปล่อยน้ำในสภาพดังกล่าว ออกไปสู่สาธารณะได้ จำเป็นต้องบำบัดให้น้ำมีสภาพที่ดีขึ้น เช่น ทำให้น้ำใส ไม่มีสีเขียว รวมทั้งค่า COD เพื่อที่จะให้ผ่านค่าต่างๆ ที่กำหนดโดยหน่วยงานราชการที่กำหนดไว้ จึงจะสามารถปล่อยน้ำออกสูงภายนอกได้ อุปกรณ์ Soundronic สามารถช่วยแก้ปัญหาน้ำเขียวดังกล่าวได้ ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเรา

Share

Share

Powered by MakeWebEasy.com