ท่อส่งโล่ง เชื้อลด หมดตะกรัน รันระบบยาว ต้อง Soundronic ตัวอย่างผลการทดลองตกตะกอนน้ำเสียโดยใช้สารเคมี ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง - welkinchemi

ตัวอย่างผลการทดลองตกตะกอนน้ำเสียโดยใช้สารเคมี ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง

614 จำนวนผู้เข้าชม  | 


             จากผลการทดลองโดยใช้ Coagulant, สารเคมีลดสี และ Flocculant ในการบำบัด ได้น้ำหลังบำบัดที่ใสขึ้น ความขุ่นลดลง โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดทางเคมีจะไปผ่านกระบวนการบำบัดทางชีวภาพอีกรอบ เพื่อให้ได้น้ำที่คุณภาพดีขึ้น และสามารถ Reuse น้ำไปใช้ในกระบวนการในโรงงานได้ เป็นการลดค่าใช้จ่าย

Powered by MakeWebEasy.com