บทความ

เนื่องจากคลอรีนมีความสามารถในการออกซิไดซ์สูง จึงมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ดีเพราะสามารถทำลายระบบเอนไซม์และระบบการสังเคราะห์โปรตีนได้ การเติมคลอรีนซึ่งเรียกว่ากระบวนการ Chlorination เป็นกระบวนการเติมก๊าซคลอรีนหรือสารประกอบคลอรีนลงในน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่มีน้ำเป็นสื่อ

ข้อดี 1. ไม่มีสีและกลิ่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พิเศษของสารส้ม 2. ไม่เปื้อนเสื้อผ้าเพราะไม่มีส่วนผสมของครีมและน้ำมัน 3. ปลอดภัยและไม่ซึมเข้าสู่ร่างกายเพราะสารส้มทำให้เกิดประจุลบจึงไม่สามารถผ่านผนังเซลล์ได้ รวมทั้งไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายโอโซน 4. มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมและไม่เสื่อมสภาพที่อุณหภูมิห้อง

ข้อดีของการใช้ DIACATCH ในการตกตะกอน 1. สามารถลด Chemical Oxygen Demand (COD) ในระบบการตกตะกอน 2. สามารถลดปริมาณสีและความขุ่นน้ำเสีย 3. สามารถลดอนุภาคขนาดเล็กของ Suspended Solid (SS) 4. ปริมาณที่เหมาะสมของ DIACATCH ใช้ในปริมาณน้อย 5. สามารถลดปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นได้ 6. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในระบบบำบัดน้ำเสีย 7. สามารถลดปริมาณการใช้ Inorganic Coagulant (สารส้ม, PAC) 8. สามารถลดค่าใช้จ่ายในระบบบำบัดน้ำเสีย

ถ่านกัมมันต์ (activated carbon หรือ activated charcoal) โดยทั่วไปมันเป็นวัสดุที่ประกอบด้วย คาร์บอน ที่ได้จาก ถ่าน ถูกระบุว่าเป็นวัสดุที่มีพื้นที่ผิว สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถใน การดูดซับไนโตรเจนมีสูงมาก เพราะว่ามันมีรูเล็กๆ (microporosity) จำนวนมาก และสามารถเพิ่มพลังการดูดซับได้อีกโดยใช้สารเคมีปรับสภาพ

Chlorine Dioxide (ClO2) เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะก๊าชที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อและได้รับการยอมรับจาก US EPA มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวาง เช่นใช้ในการผลิตน้ำดื่ม ใช้ฆ่าเชื้อในผัก ผลไม้ ใช้ทำความสะอาดห้องหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ClO2 สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น bacteria, yeasts, molds และ viruses โดยทำงานที่อุณหภูมิห้องและใช้ความเข้มข้นเพียง 1-30 mg/L

คือระบบผลิตน้ำให้บริสุทธิ์ที่ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ต่ำกว่า 1 us/cm วิธีนี้เป็นวิธีดั้งเดิมและใช้กันมากที่สุด โดยใช้ Ion Exchange Resin ในการจับประจุที่อยู่ในน้ำ ซึ่งในปัจจุบันได้นำระบบ Reverse Osmosis System เข้ามาใช้ก็ใช้เพียงช่วยลด Ionic Load ก่อนเข้าระบบ Ion exchange เท่านั้น ทำให้ลดภาระการล้างคืนรูปสารกรองไปได้มากพอสมควร แต่ภาระการล้างคืนรูปที่ต้องเสียเวลามาก และต้องใช้สารเคมี กรดและด่าง ก็ยังมีอยู่ในระบบการล้างคืนรูปเครื่องกรอง Mixed bed และจำเป็นต้องใช้ผู้ที่ชำนาญ ในการควบคุมการทำงานของเครื่อง แต่ระบบนี้จะเป็นระบบที่ลงทุนเบื้องต้นต่ำกว่าระบบอื่นๆ

มาทำความรู้จักกับน้ำอ่อนคืออะไร?

น้ำบริสุทธิ์ หรือเรียกว่า demineralized water หรือ deionized water หมายถึง น้ำที่ปราศจากเกลือแร่ต่าง ๆ น้ำบริสุทธิ์ ผลิตได้โดยใช้เรซิน คือ เรซินแบบกรด และเรซินแบบด่าง ซึ่งเรซินนี้อาจจะบรรจุแยกถังหรือในถังเดียวกันเป็นแบบ mixed bed ก็ได้ เรซินแบบด่าง จะทำหน้าที่กำจัดไอออนลบ สามารถรีเจอเนเรตด้วยโซดาไฟ ส่วนเรซินแบบกรด จะทำหน้าที่กำจัดไอออนบวกออกจากน้ำ สามารถรีเจอเนอเรตด้วยกรดเกลือ หรือ กรดกำมะถัน น้ำที่ผลิตได้จึงเป็นน้ำที่ ปราศจากเกลือแร่ต่าง ๆ

ตะกรัน คือ คราบ เมือก ตะกอนสะสม เช่น คราบ ที่เกิดขึ้นบนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchanger) คราบดังกล่าว มีผลทำให้การถ่ายเทความร้อนช้าลงบนพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchanger) เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (plate heat exchanger) เครื่องระเหย (evaporator) ทำให้สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่อง

เวลกิ้นฯ เรายินดีให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยคุณแก้ปัญหาได้ตรงจุด

น้ำประปา เป็นน้ำที่ผ่านขบวนการต่างๆ มากมายกว่าจะเป็นน้ำประปาให้บริการแก่ประชาชนได้นั้น

กระบวนการในการบำบัดน้ำเสีย มีหลายแบบ ตั้งแต่การบำบัดโดยการใช้วิธีทางธรรมชาติ

น้ำเสียที่เกิดจากการฟอกย้อมมีสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการเป็นจำนวนมาก เรามาดูวิธีการบำบัดน้ำเสียจากการฟอกย้อมกัน

Powered by MakeWebEasy.com