บริการให้คำปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย, ให้เช่าเครื่องรีดตะกอน screw press , เปลี่ยนจาก Root Blower เป็น Turbo Blower เพื่อลดค่าไฟฟ้า ข่าวสารและกิจกรรม - welkinchemi

ข่าวสารและกิจกรรม

สืบเนื่องจากน้ำที่ใช้บริโภคในวัดป่าอารยวังสาราม มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำเพื่อการบริโภคภายในวัด และมีขวดPET ที่เหลือจากการบริโภคเป็นจำนวนมากกลายเป็นขยะที่ต้องนำไปกำจัด, คุณวิไลพร กรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้เข้าไปทำบุญ และปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นประจำ จึงได้ปรึกษากับพระครูเบ๊นซ์ จนได้ข้อสรุปว่า วัดควรมีชุดเครื่องกรองน้ำเพื่อผลิตน้ำในการบริโภค และเพื่อเป็นการลดขยะจากขวดน้ำที่ต้องใช้ในแต่ละวันด้วยเช่นกัน

สืบเนื่องจากน้ำในสระหลังวัดสังฆทานไม่มีการหมุนเวียน และมีปลาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลง ทีมงานเวลกิ้นฯ ได้ปรึกษากับท่านเจ้าอาวาส พระครูปลัด ไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน ในการหาแนวทางในการเพิ่มออกซิเจนในสระน้ำ โดยการติดตั้งเครื่องเติมอากาศผิวน้ำ และการใช้พืชน้ำร่วมด้วย เพื่อให้ระบบเข้าสู่สมดุลย์ตามธรรมชาติ

สืบเนื่องจากบ่อน้ำหน้าโบสถ์มีปลาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีความแออัด และน้ำในบางช่วงเวลามีคุณภาพไม่ดีนัก พระอาจารย์เบนซ์จึงได้ดำริว่าน่าจะมีการนำเครื่องเติมอากาศมาใช้เพื่อเพิ่มออกซินเจนให้กับบ่อน้ำ, และเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อให้มีสภาพดี ,และการเลือกใช้งานในระบบโซล่าเซลล์ (DC48V) ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับวัดได้อีกทางหนึ่งด้วย

สืบเนื่องจากที่ทีมงานได้ไปทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ. ศ.2567, พระครูภาวนาสิริวัฒน์ วิ. (ทวีป กตปุญฺโญ)ได้ปรารภกับทีมงานว่า น้ำในสระบัวสภาพไม่ดีเท่าที่ควร, ทีมงานเวลกิ้นฯ ได้เคยติดตั้งปั๊มลม พร้อมหัวเติมอากาศในสระบัว เมื่อปี 2560 แต่เนื่องจากหัวเติมอากาศ ติดตามขอบบ่อ ทำให้การเติมอากาศทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร ;ทีมงานเวลกิ้นฯ จึงเสนอว่าจะมาติดตั้งเครื่องเติมอากาศรอบเร็วให้กับวัดแทนวันดีฯ จำนวน 2เครื่อง ขนาด 1.5แรงม้า 220โวลต์ (ที่วัด ใช้ไฟ 220 โวลต์)

เวลกิ้นฯ บริจาค และติดตั้งปั๊มสูบน้ำ DC 1,500วัตต์ แ่ละแผงโซล่าเซลล์ให้แก่วัดป่าภูริทัตปฏิปทาราม สามโคก ปทุมธานี

ทีมงานเวลกิ้นฯ เริ่มต้นปีใหม่ 2567ด้วยการไปถวายสังฆทานที่วัดแทนวันดีเจริญสุข,หลวงพ่อพระมหาทวีปแจ้งว่าน้ำในบ่อมีปัญหาน่าจะออกซิเจนไม่พอเนื่องจากมีปลาดุก และปลาอื่นๆ เป็นจำนวนมาก ,ทางทีมงานเวลกิ้นฯ จะเข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายในระยะเวลาอันรวดเร็วครับ

โรงเรียนบ้านเขาช่อง ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดแคลนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นอย่างมาก จึงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ที่ต้องการบริจาคสิ่งของเพื่อทำนุบำรุงโรงเรียน และเป็นแรงสนับสนุนให้อนาคตของชาติคือเด็กนักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

งานกิจกรรมเพื่อสังคม, การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำกระด้างที่วัดถ้ำซับมืด อ.ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ 30พย-2ธค2566

เวลกิ้นฯ ร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดหาโต๊ะทานอาหาร โต๊ะคอมพิวเตอร์ ไฟส่องสว่าง ให้กับ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี และจัดส่งหนังสือสวดมนตร์เพื่อร่วมกิจกรรมส่วดมนตร์หลังเลิกเรียนวันศุกร์ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยยาง และโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี, เวลกิ้นฯ มีนโยบายแบ่งปันผลประโยชน์จากการทำธุรกิจให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณกุศล

สืบเนื่องจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดป่าภูริทัตฯ แจ้งมาทางคุณศศกร ตั้งพันธ์สุริยะ กรรมการ ว่า น้ำในบ่อข้างกุฏิ มีกลิ่นเหม็น รบกวนพระและญาติธรรมที่มาที่วัด, ทางทีมงานเวลกิ้น ฯ จึงได้ทำการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าของทางวัด รวมทั้งมีการใช้จุลินทรีย์ Deo-Trio ในการย่อยสลาย สารอินทรีย์ในน้ำ รวมทั้งย่อยสลายเลนที่ก้นบ่อ เพื่อลดกาซไข่เน่า , แอมโมเนีย หลังจากติดตั้ง น้ำในบ่อมีคุณภาพดีขึ้น กาซที่ผุดขึ้นมาหายไป ปลาได้รับออกซิเจนมากขึ้น ทำให้ระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติกลับคืนมา , รวมทั้งติดตั้งถังดักไขมัน ก่อนปล่อยน้ำลงสู่บ่อ เพื่อลดน้ำเสียที่เกิดจากการซักล้าง เช่นไขมัน และฟอสเฟตที่มีในผงซักฟอก

ครูแอ๋ว โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี ชัยภูมิ ฝากขอบคุณที่ทีมงานบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนฯ คอมพิวเตอร์ที่ทีมงานเราบริจาคไป ได้ทำให้น้องๆ นักเรียนนำไปพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ได้รางวัลที่ 2ของเขตการศึกษา ไม่ได้ไปต่อระดับประเทศ แต่เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนครับ

กิจกรรมส่งมอบพีซี ให้กับโรงเรียนบ้านนาอุดมนาสมใจ อ.เอราวัณ จ.เลย และ โรงเรียนบ้านผังสามัคคี อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ทางบริษัทเวลกิ้น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้รับการสนับสนุน เครื่องพีซี และโนตบุคใช้แล้ว สภาพดี จากบริษัทหน่ำเซียน จำกัด ผู้จำหน่ายเคมีภัณฑ์ชั้นนำของประเทศ และเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมอบให้กับโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี จังหวัดชัยภูมิ และ โรงเรียนบ้านหนองแวง จังหวัดนครพนม ,โรงเรียนบ้านโละป่าห้า จังหวัดเชียงราย, โรงเรียนบ้านนนาอุดมสมใจ จังหวัดเลย เพื่อนำไปให้น้องนักเรียนใช้ในการเรียนการสอน , หากหน่วยงาน หรือองค์กรใด สนใจที่จะบริจาคเครื่องพีซี หรือโนตบุคใช้แล้ว ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ท่านสามารถติดต่อมาที่ผมได้ครับ (adichot@welkinchemi.com)

เนื่องจากในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้โรงเรียนต้องทำการเรียนการสอนแบบ Online , ในขณะที่เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียน Online ทางบจก.เวลกิ้นฯ ได้ร่วมกับเพื่อนเตรียมอุดม ห้อง717 รุ่น 25 และ พี่น้องภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ในการรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่อง Tablet มอบให้แก่โรงเรียนวัดประดิษฐาราม เพื่อนำไปให้แก่เด็กนักเรียนที่ต้องใช้ในการเรียน Online จำนวน 50 เครื่อง โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม ทีมงานต้องขอขอบพระคุณ ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดประดิษฐาราม และหลวงพ่อสมพงษ์ ที่คอยประสานงานให้กิจกรรมดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ทีมงานเวลกิ้นฯ เปิดศักราชปี 2565 ด้วยการไปถวายภัตตาหารและถวายสังฆทานที่วัดแทนวันดีเจริญสุข ในวันที่ 4 มกราคม 2565

เนื่องในโอกาสอายุวัฒนะมงคลครบ 70 ปี องค์หลวงพ่อบุญช่วย ปุญญวนุโต บริษัทเวลกิ้น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดได้ร่วมบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5ลิตร และ 10ลิตร ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อนำไปให้ผู้ป่วยใช้งานกันต่อไป

ทางผู้บริหาร และพนักงานบริษัท เวลกิ้น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของจำเป็น เช่น ถังออกซิเจน ข้าวสาร อาหารแห้ง ฯลฯ ให้แก่ มูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19

ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ทางบริษัท เวลกิ้น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดและกลุ่มเพื่อนลูกศิษย์หลวงพ่อบุญเลิศ วัดประดิษฐาราม ได้นำถุงยังชีพจำนวนกว่า 1,000 ชุด มอบให้แก่ 1.มูลนิธิกระจกเงา 2.ชุมชนวัดมอญ 3.ชุมชนหรรษา1 ซอยไทยรุ่ง เพชรเกษม 4 4.ชุมชนแถวหนองแค สระบุรี

เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ องค์หลวงพ่อบุญช่วยจึงดำริ จะมอบปัจจัยให้โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อนำไปซื้อเครื่องช่วยหายใจ เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

วันบูรพาจารย์ ครบรอบมรณะภาพปีที่ 4

ขอเชิญร่วมบุญในกิจกรรมทอดผ้าป่ารวมศรัทธาคณะศิษย์หลวงตามหาบัว ครั้งที่ 5

ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทเวลกิ้นฯ ร่วมปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 3-5 พ.ค 62

ทีมผู้บริหาร และพนักงานบริษัทเวลกิ้นฯ จึงได้จัดกิจกรรมไปร่วมบริจาคอาหารกลางวัน ขนม เบเกอรี่ สำหรับผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ ที่อาคาร 76 ปี ศรีธัญญา และนำของใช้จำเป็นมาร่วมบริจาคที่หน่วยโภชนาการ ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้