บริการให้คำปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย, ให้เช่าเครื่องรีดตะกอน screw press , เปลี่ยนจาก Root Blower เป็น Turbo Blower เพื่อลดค่าไฟฟ้า บทความทั้งหมด - welkinchemi

บทความทั้งหมด

เวลกิ้นฯ บริจาค และติดตั้งปั๊มสูบน้ำ DC 1,500วัตต์ แ่ละแผงโซล่าเซลล์ให้แก่วัดป่าภูริทัตปฏิปทาราม สามโคก ปทุมธานี

มาทำความรู้จักกับสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) เพิ่มเติม ได้แก่วิตามินC,D,E,Omega3,CoQ10,ALA

มาทำความรู้จักกับสารต้านอนุมูลอิสระ(Antioxidant)

ทีมงานเวลกิ้นฯ เริ่มต้นปีใหม่ 2567ด้วยการไปถวายสังฆทานที่วัดแทนวันดีเจริญสุข,หลวงพ่อพระมหาทวีปแจ้งว่าน้ำในบ่อมีปัญหาน่าจะออกซิเจนไม่พอเนื่องจากมีปลาดุก และปลาอื่นๆ เป็นจำนวนมาก ,ทางทีมงานเวลกิ้นฯ จะเข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายในระยะเวลาอันรวดเร็วครับ

โรงเรียนบ้านเขาช่อง ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดแคลนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นอย่างมาก จึงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ที่ต้องการบริจาคสิ่งของเพื่อทำนุบำรุงโรงเรียน และเป็นแรงสนับสนุนให้อนาคตของชาติคือเด็กนักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

งานกิจกรรมเพื่อสังคม, การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำกระด้างที่วัดถ้ำซับมืด อ.ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ 30พย-2ธค2566

เวลกิ้นฯ ร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดหาโต๊ะทานอาหาร โต๊ะคอมพิวเตอร์ ไฟส่องสว่าง ให้กับ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี และจัดส่งหนังสือสวดมนตร์เพื่อร่วมกิจกรรมส่วดมนตร์หลังเลิกเรียนวันศุกร์ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยยาง และโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี, เวลกิ้นฯ มีนโยบายแบ่งปันผลประโยชน์จากการทำธุรกิจให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณกุศล

ปัจจุบัน ปัญหากลิ่นเหม็นจากมูลปศุสัตว์เป็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวของประชาชน เนื่องจากชุมชน กับฟาร์มปศุสัตว์อยู่ในบริเวณเดียวกัน ระยะไม่ห่างไกลเหมือนยุคก่อนหน้านี้ , ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบฟาร์มปศุสัตว์ได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นเหม็น และแมลงวันที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น กระทบต่อคุณภาพชีวิต และการเป็นอยู่ , บทความนี้นำมาจากกรมปศุสัตว์ เป็นการช่วยเผยแพร่ความรู้ในอีกทางหนึ่ง ,ผมหวังว่าจะทำให้เจ้าของฟาร์ม ผู้เลี้ยงปศุสัตว์สามารถนำไปปรับกระบวนการเลี้ยงให้มีสุขอนามัยที่ดี และลดผลกระทบให้กับประชาชนผู้อาศัยอยู่โดยรอบฟาร์ม

ปัจจุบัน ปัญหากลิ่นเหม็นจากมูลปศุสัตว์เป็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวของประชาชน เนื่องจากชุมชน กับฟาร์มปศุสัตว์อยู่ในบริเวณเดียวกัน ระยะไม่ห่างไกลเหมือนยุคก่อนหน้านี้ , ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบฟาร์มปศุสัตว์ได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นเหม็น และแมลงวันที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น กระทบต่อคุณภาพชีวิต และการเป็นอยู่ , บทความนี้นำมาจากกรมปศุสัตว์ เป็นการช่วยเผยแพร่ความรู้ในอีกทางหนึ่ง ,ผมหวังว่าจะทำให้เจ้าของฟาร์ม ผู้เลี้ยงปศุสัตว์สามารถนำไปปรับกระบวนการเลี้ยงให้มีสุขอนามัยที่ดี และลดผลกระทบให้กับประชาชนผู้อาศัยอยู่โดยรอบฟาร์ม

ปัจจุบัน ปัญหากลิ่นเหม็นจากมูลปศุสัตว์เป็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวของประชาชน เนื่องจากชุมชน กับฟาร์มปศุสัตว์อยู่ในบริเวณเดียวกัน ระยะไม่ห่างไกลเหมือนยุคก่อนหน้านี้ , ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบฟาร์มปศุสัตว์ได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นเหม็น และแมลงวันที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น กระทบต่อคุณภาพชีวิต และการเป็นอยู่ , บทความนี้นำมาจากกรมปศุสัตว์ เป็นการช่วยเผยแพร่ความรู้ในอีกทางหนึ่ง ,ผมหวังว่าจะทำให้เจ้าของฟาร์ม ผู้เลี้ยงปศุสัตว์สามารถนำไปปรับกระบวนการเลี้ยงให้มีสุขอนามัยที่ดี และลดผลกระทบให้กับประชาชนผู้อาศัยอยู่โดยรอบฟาร์ม

ปัจจุบัน ปัญหากลิ่นเหม็นจากมูลปศุสัตว์เป็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวของประชาชน เนื่องจากชุมชน กับฟาร์มปศุสัตว์อยู่ในบริเวณเดียวกัน ระยะไม่ห่างไกลเหมือนยุคก่อนหน้านี้ , ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบฟาร์มปศุสัตว์ได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นเหม็น และแมลงวันที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น กระทบต่อคุณภาพชีวิต และการเป็นอยู่ , บทความนี้นำมาจากกรมปศุสัตว์ เป็นการช่วยเผยแพร่ความรู้ในอีกทางหนึ่ง ,ผมหวังว่าจะทำให้เจ้าของฟาร์ม ผู้เลี้ยงปศุสัตว์สามารถนำไปปรับกระบวนการเลี้ยงให้มีสุขอนามัยที่ดี และลดผลกระทบให้กับประชาชนผู้อาศัยอยู่โดยรอบฟาร์ม

ค่า BOD (Biological oxygen demand) และ DO (Dissolved oxygen) ค่า BOD บอกอะไรเราบ้าง ?

สืบเนื่องจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดป่าภูริทัตฯ แจ้งมาทางคุณศศกร ตั้งพันธ์สุริยะ กรรมการ ว่า น้ำในบ่อข้างกุฏิ มีกลิ่นเหม็น รบกวนพระและญาติธรรมที่มาที่วัด, ทางทีมงานเวลกิ้น ฯ จึงได้ทำการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าของทางวัด รวมทั้งมีการใช้จุลินทรีย์ Deo-Trio ในการย่อยสลาย สารอินทรีย์ในน้ำ รวมทั้งย่อยสลายเลนที่ก้นบ่อ เพื่อลดกาซไข่เน่า , แอมโมเนีย หลังจากติดตั้ง น้ำในบ่อมีคุณภาพดีขึ้น กาซที่ผุดขึ้นมาหายไป ปลาได้รับออกซิเจนมากขึ้น ทำให้ระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติกลับคืนมา , รวมทั้งติดตั้งถังดักไขมัน ก่อนปล่อยน้ำลงสู่บ่อ เพื่อลดน้ำเสียที่เกิดจากการซักล้าง เช่นไขมัน และฟอสเฟตที่มีในผงซักฟอก

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของผักตบชวาและจอกในการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยการปลูกแบบไร้ดินจำลอง ผลการศึกษาพบว่า ผักตบชวาและจอกซึ่งเป็นพืชลอยน้ำสามารถบำบัดน้ำเสียชุมชนได้ดี โดยเฉพาะความกระด้าง แอมโมเนียไนโตรเจน ฟอสเฟตฟอสฟอรัส ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ของแข็งทั้งหมด ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด บีโอดี ไขมันและน้ำมัน แบคทีเรียทั้งหมด และออกซิเจนละลายน้ำ (p<0.05) เนื่องจากเป็นพืชลอยน้ำมีระบบรากแขนงและรากฝอยจำนวนมากเปรียบเหมือนวัสดุกรองของแข็งและสารแขวนลอย พืชลอยน้ำยังมีการดูดซึมธาตุอาหารและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้แอมโมเนียไนโตรเจน ฟอสเฟตฟอสฟอรัส และความกระด้างลดลง และยังพบว่าพืชลำเลียงออกซิเจนจากบรรยากาศและออกซิเจนที่เกิดจากการสังเคราะห์แสงผ่านลำต้นลงสู่รากปล่อยออกสู่น้ำ ทำให้ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำเพิ่มขึ้น ค่าบีโอดีจึงลดลง แต่จากการทดลองพบว่าอุณหภูมิและความเป็นกรดด่างของน้ำไม่แตกต่างกัน (p>0.05) เนื่องจากสถานที่ทำการทดลองอยู่ในโรงเรือนจึงทำให้อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงไปมาก รวมทั้งความเป็นกรดด่างของน้ำเสียที่บำบัดแล้วอยู่ในช่วง 6.8-7.0 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชน จากผลการวิจัยนี้สรุปได้ว่าการใช้ผักตบชวาและจอกสามารถบำบัดน้ำเสียชุมชนได้ดีจึงเป็นประโยชน์ในการนำระบบการปลูกพืชแบบไร้ดินไปใช้บำบัดน้ำเสียภายในชุมชนได้

ครูแอ๋ว โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี ชัยภูมิ ฝากขอบคุณที่ทีมงานบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนฯ คอมพิวเตอร์ที่ทีมงานเราบริจาคไป ได้ทำให้น้องๆ นักเรียนนำไปพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ได้รางวัลที่ 2ของเขตการศึกษา ไม่ได้ไปต่อระดับประเทศ แต่เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนครับ

กิจกรรมส่งมอบพีซี ให้กับโรงเรียนบ้านนาอุดมนาสมใจ อ.เอราวัณ จ.เลย และ โรงเรียนบ้านผังสามัคคี อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

การเติมสารคลอรีน (Sodiumhypochloride) ในน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรค ทำให้เกิดสารประกอบคลอรีน และคลอไรด์ตกค้างในน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำทั้งประชาชนทั่วไป และภาคอุตสาหกรรม บทความทางวิชาการนี้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

การปรับคุณภาพน้ำเพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การใช้งานเพื่อควบคุมการกัดกร่อนและการเกิดตะกรันจับติดผนังของอุปกรณ์ต่างๆ จัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ซึ่งต้องการความรู้ผสมผสานกันระหว่างศาสตร์ของเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และวิศวกรรม

การปรับคุณภาพน้ำเพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การใช้งานเพื่อควบคุมการกัดกร่อนและการเกิดตะกรันจับติดผนังของอุปกรณ์ต่างๆ จัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ซึ่งต้องการความรู้ผสมผสานกันระหว่างศาสตร์ของเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และวิศวกรรม

การปรับคุณภาพน้ำเพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การใช้งานเพื่อควบคุมการกัดกร่อนและการเกิดตะกรันจับติดผนังของอุปกรณ์ต่างๆ จัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ซึ่งต้องการความรู้ผสมผสานกันระหว่างศาสตร์ของเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และวิศวกรรม

มีการศึกษาวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างประชากร 8,577 คนในเมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก เริ่มต้นเก็บสถิติในปี 1991 เป็นเวลา 25 ปี ในกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา , มี 12% ที่เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยมีกิจกรรมในการออกกำลังกาย และ อีก 66% เป็นกลุ่มประชากรที่เล่นกีฬาอย่างน้อย 1 ชนิด

การออกกำลังกายให้ครบ ส่งผลให้ร่างกายมีสมรรถภาพที่ดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ต้องทำทั้ง แบบเพิ่มความแข็งแรง และ แบบเพิ่มความทนทาน จะยิ่งดีมากขึ้น หาก หัวใจและกล้ามเนื้อมีความทนทานเพิ่มขึ้นด้วย จะช่วยให้ไม่เหนื่อยง่าย กล้ามเนื้อไม่ล้าง่าย ทำกิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น

ไบโอฟิล์ม (Biofilms) คือกลุ่มของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่รวมกัน มีโครงสร้างจากสารพอลิเมอร์ เช่น แคปซูล (capsule) สารเมือก (slime) ที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นและปล่อยออกมานอกเซลล์ ยึดเกาะที่ผิวเพื่อทำหน้าที่เป็นชั้นปกป้องแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ภายใน รวมทั้งสร้างสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของแบคทีเรียที่อยู่ภายใน ไบโอฟิล์มมีลักษณะเป็นเมือกลื่น พบบริเวณพื้นผิวของภาชนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร ความต้านทานต่อสารฆ่าเชื้อได้ดี (sanitizer) ,ล้างทำความสะอาด (cleaning) ได้ยากมักทำให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร ,ไบโอฟิล์มมักพบได้ในท่อส่งน้ำ, ท่อส่งของเหลวที่ผ่านการแปรรูป แล้ว เช่น น้ำแป้ง, น้ำนม, น้ำผลไม้ เป็นต้น

ทางบริษัทเวลกิ้น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้รับการสนับสนุน เครื่องพีซี และโนตบุคใช้แล้ว สภาพดี จากบริษัทหน่ำเซียน จำกัด ผู้จำหน่ายเคมีภัณฑ์ชั้นนำของประเทศ และเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมอบให้กับโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี จังหวัดชัยภูมิ และ โรงเรียนบ้านหนองแวง จังหวัดนครพนม ,โรงเรียนบ้านโละป่าห้า จังหวัดเชียงราย, โรงเรียนบ้านนนาอุดมสมใจ จังหวัดเลย เพื่อนำไปให้น้องนักเรียนใช้ในการเรียนการสอน , หากหน่วยงาน หรือองค์กรใด สนใจที่จะบริจาคเครื่องพีซี หรือโนตบุคใช้แล้ว ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ท่านสามารถติดต่อมาที่ผมได้ครับ (adichot@welkinchemi.com)

ปัญหาที่พบในระบบ Cooling Tower ได้แก่ 1) ตะกรัน (Scale) 2) การกัดกร่อน และสนิมเหล็ก (Corrosion) 3) ตะไคร่น้ำ และเมือกไบโอฟิล์ม(Algae & Bio-film) 4) โรคที่เกิดจากเชื้อ Legionella

Cooling Tower (หอทำเย็น) คือ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำกับอากาศ เพื่อทำให้น้ำร้อนมีอุณหภูมิที่ลดลงจากการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ หลักการของหอทำความเย็น คือ มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการฉีด พ่นน้ำที่มีอุณหภูมิสูง ให้กระจายไปเป็นละออง ฝอย ขนาดเล็ก แล้วอาจตกผ่านแผงกระจายละอองน้ำ ซึ่งจะสัมผัสกับอากาศที่ถูกดูดผ่านแผงกระจายละอองน้ำและก่อให้เกิดกระบวนการถ่ายเทความร้อนสัมผัส (Sensible heat) ระหว่างหยดน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกับอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า ขณะเดียวกันหยดน้ำบางส่วนจะระเหยกลายเป็นไอน้ำลอยไปกับอากาศ การระเหยดังกล่าวจะใช้ความร้อนแฝง (Latent heat) ดังนั้นไอน้ำที่ระเหยจึงดึงความร้อนจากปริมาณน้ำในส่วนที่ยังเป็นของเหลว

การเกิดตะกรันบนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น ระหว่างการใช้งาน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น จะเกิดคราบตะกรัน (fouling) บริเวณผิวของแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน ทำให้ประสิทธิภาพของการและเปลี่ยนความร้อนลดลง และเป็นแหล่งสะสมของจุลินทรีย์, ด้วยอุปกรณ์ Soundronic สามารถแก้ไขปัญหาคราบตะกรันโดยไม่ต้องใช้วิธีการทางเคมี ทำให้สามารถเดินระบบได้ยาว ระบบผลิตไม่ต้องมีการชัตดาวน์เพื่อบำรุงรักษา

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (อังกฤษ:Heat Exchangers) คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับการถ่ายเทความร้อนของของไหลชนิดหนึ่งไปยังของไหลอีกชนิดหนึ่ง โดยที่ของไหลไม่จำเป็นต้องผสมกัน[1] เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างมากในทางอุตสาหกรรมและเป็นเครื่องมือที่ใช้ในระบบต่างๆทางวิศวกรรมอย่างกว้างขวาง เช่น ในอุตสาหกรรมน้ำมันจะใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในการทำให้น้ำมันดิบร้อนขึ้นหรือทำให้ไอที่ออกจากหอกลั่นเป็นของเหลวหรือใช้ลดอุณหภูมิของน้ำมันหรือก๊าซ หรือในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมปุ๋ย,เส้นใย,อาหารกระป๋องมีการนำเอาความร้อนมาเวียนใช้ใหม่หรือแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับเพิ่มหรือลดความร้อน[2]

เนื่องจากในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้โรงเรียนต้องทำการเรียนการสอนแบบ Online , ในขณะที่เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียน Online ทางบจก.เวลกิ้นฯ ได้ร่วมกับเพื่อนเตรียมอุดม ห้อง717 รุ่น 25 และ พี่น้องภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ในการรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่อง Tablet มอบให้แก่โรงเรียนวัดประดิษฐาราม เพื่อนำไปให้แก่เด็กนักเรียนที่ต้องใช้ในการเรียน Online จำนวน 50 เครื่อง โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม ทีมงานต้องขอขอบพระคุณ ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดประดิษฐาราม และหลวงพ่อสมพงษ์ ที่คอยประสานงานให้กิจกรรมดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้